MEDEDELINGNormaal vindt u op deze website gegevens over de concerten van het lopende of komende seizoen.
Dit keer delen wij hier mede dat het huidige bestuur van de Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth heeft besloten met de organisatie te stoppen. Daarvoor is een aantal redenen aan te wijzen.

Het zoeken naar kwalitatief goede ensembles voor de concerten en het maken van het promotiemateriaal vraagt vrij veel tijd. Deze tijd is momenteel niet meer beschikbaar.
Door het volledig wegvallen van sponsoring en van gemeentelijke subsidie wordt ingeboet op de financiële reserve. Voorwaarde van een gezond financieel beleid is nu een altijd uitverkochte zaal. Dit blijkt niet haalbaar. Het verhogen van de toegangsprijs lijkt geen optie.

Verder blijkt het niet mogelijk om concerten duidelijk tevoren in de lokale media aan te kondigen. De altijd bij het persbericht toegevoegde foto - juist meegestuurd om meer aandacht te trekken - wordt door de redacties stelselmatig verwijderd. Bij de recensies in Hoog en Laag wordt vrijwel altijd wel een foto geplaatst. Dit wordt zeer op prijs gesteld, maar wij horen menigmaal de klacht dat potentiële bezoekers zich dan realiseren dat het te bezoeken concert al geweest is.
E-mailaankondigingen en de website blijken onvoldoende toe te voegen, al worden de reacties hierop duidelijk beter.

De stichting wordt niet opgeheven, maar zal vooralsnog een slapend bestaan hebben tot er weer iemand is die de uitdaging oppakt en, wellicht met een andere programmering, de belangstelling voor de cultuur in Doorwerth kan aanmoedigen.

Belangstellenden kunnen zich richten tot de secretaris van de stichting: 026-3331948 of dienekeschoemans@planet.nl.

Om een beeld te geven van wat de stichting tot nu toe deed, blijven de pagina's voor seizoen 2014 - 2015 nog enige tijd aanklikbaar.